Képviselő-testület tagjai

Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

Farkas Szilárd
polgármester
Somogyi András
alpolgármester
Bagladi Géza
önkormányzati képviselő
Dömők József
önkormányzati képviselő
Gyergyák Tibor önkormányzati képviselő
Gyergyák Zoltán
önkormányzati képviselő
Mikóné Farkas Ildikó
önkormányzati képviselő
   

Bizottságok:

Humán és Ügyrendi Bizottság

  • Elnök: Mikóné Farkas Ildikó
  • Tagok: Bagladi Géza, Dömők József, Somogyi András
  • Külsős tagok: Gerák Zoltánné, Kuzma László,  Martonné Várhidi Erika

A humán és ügyrendi bizottság az önkormányzatot érintő oktatási, kulturális és sport kérdésekkel foglalkozik, valamint a képviselőtestület átruházott hatáskörében elbírálja a szociális ellátásokra vonatkozó állampolgári kérelmeket, illetve a képviselőtestület elé terjeszti ezekben az ügyekben érkezett fellebbezéseket. Dönt az első lakáshoz jutás támogatásával kapcsolatos és a lakásfenntartási kérelmekről. További alapvető feladata az önkormányzati rendeletek előkészítése, véleményezése, illetve egyéb ügyrendi kérdésekben való véleménynyilvánítás ahhoz, hogy a képviselő-testület megalapozott és jogszerű döntéseket tudjon hozni.

Gazdasági Bizottság:

  • Elnök: Gyergyák Zoltán 
  • Tagok: Bagladi Géza, Gyergyák Tibor, Mikóné Farkas Ildikó 
  • Külsős tagok: Tamás Tamás, Vida László

A gazdasági bizottság feladata az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzése, a gazdasági programok, intézkedések előkészítése, végrehajtásuk figyelemmel kísérése és a tapasztalatok feldolgozása a képviselőtestület számára. Továbbá a település infrastrukturális és egyéb jelentős fejlesztéseinek megtervezésében és előkészítésében végez kiemelkedő tevékenységet.