ASP központhoz való csatlakozás

• A kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata,
• A projekt címe: Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez
• A szerződött támogatás összege: 7.000.000,- Ft,
• A támogatás mértéke (%-ban): 100%,
• A projekt tartalmának bemutatása: A Kormány Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közigazgatás minőségi színvonalemelése érdekében az adminisztratív terhek komplex csökkentését, az átláthatóság növelését, a hatóságok és az érdekelt felek intézményi kapacitásainak javításával a hatékony közigazgatáshoz történő hozzájárulást. Ennek keretében a cél az egységesített önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése. Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy a feltételeknek megfelelő projekteket vissza nem térítendő támogatásban részesíti. A Támogató a ,,Letenye Város Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00345 azonosító számú támogatási kérelmét elbírálva 7 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.  A Projekt megvalósításának kezdete 2016.10.01., fizikai befejezésének tervezett napja 2018.06.30. Ezen projekt kapcsán lehetőség nyílik eszközök - új munkaállomások, monitorok valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök- beszerzésére. Továbbá a projekt támogatja az Önkormányzat működésfejlesztési és szabályozási kereteinek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját, ezek tesztelési és élesítési feladatait, valamint az oktatásokon történő részvételhez kapcsolódó utazások költségeit.
• A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.
• A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00345

szechenyi2020