ZÖLDREKREÁCIÓS FEJLESZTÉS A MURA VÁROSÁBAN

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-15-ZA1-2016-00005
Kedvezményezett neve: Letenye Város Önkormányzata
Projekt befejezési dátuma: 2020. 04. 30.
Támogatási összeg: 199 926 803 Ft
Támogatás intenzitása: 100%

Letenye város számára javasolt jövőkép egyik legfontosabb célkitűzése a Belváros igazi városközpontfunkcióinak megteremtése, a hiányzó funkciók pótlásával és a meglévők megerősítésével, a nem oda valók kitelepítésével. A sétálóutcák és terek felújítása és bővítése, a városközpont kulturális, kereskedelmi és szolgáltató jellegének megerősítése.
A város életében az utóbbi 20 év több jelentős változást eredményezett. Bár a népesség száma az utóbbi húsz évben 4100-4800 fő körül alakult, megnövekedett a város térségi szerepköre, fejlődött idegenforgalma, gazdasági szerepköre, egyre növekedett a városon áthaladó közúti forgalom, ennek káros hatásaival együtt. Fenti fejlesztési tényezők kapcsán új lakóterületek alakultak ki, egyre intenzívebb volt a meglévő lakóépületek felújítása, a városközpontban (Kossuth és Bajcsy-Zsilinszky utcákban) egyre jelentősebb, igényesebb intézmények települtek. Az évtizedekkel ezelőtti fejlesztések nagyságrendileg ma is kielégítik a szükségleteket, azonban a létesítmények minősége mind épületszerkezeti, funkcionális, mind esztétikai szempontból rehabilitációra érettek.

A projekt legfőbb céljai:

• Zöld – rekreációs funkciók fejlesztése
Letenye Város A1 akcióterületén, mely a teljes városközpontot magába foglalja nincs olyan kialakítású és állapotú zöld – rekreációs és sportterületek, melyek megteremtenék az aktív kikapcsolódás lehetőségét. Hiányoznak, valamint nehezen elérhetőek az olyan kiegészítő szolgáltatások, melyek támogatnák a sportolási célú időtöltést. Cél, hogy a jelenleg elhanyagolt képet mutató zöldfelületek megújításra kerüljenek, sport-rekreációs használhatóságuk, rekreációs szerepük javuljon.

• Közterületek állapotának fejlesztése a helyi lakosok közérzetének javítása érdekében
A Béci patak partja jelenleg nem nyújt vonzó környezetet, ami gyakorlatilag kihasználatlan zöldfelületté teszi a városközpont egy jókora területét. A terület fejlesztésével és a kastélykert felújításával olyan egybefüggő zöldfelület alakul ki a városközpont szívében, mely hozzájárul a helyi lakosok közérzetének javulásához. A városközpont további közterületfejlesztési elemei szintén e cél megvalósulását szolgálják.

• Szolgáltatás kínálat bővítése
A pezsgő városi környezet kialakításának kulcseleme a szolgáltatáskínálat minőségének erősítése. A kiskereskedelem fejlesztésével vonzóbbá tehető a városközpont, valamint erősíthető a helyi gazdaság.